Elektro: ROS en Herstelplaats

Dagelijkse inzameling

Onze vrachtwagens zamelen dagelijks potentieel herbruikbare goederen in bij particulieren, op recyclageparken en bij bedrijven.
Het gaat om goederen die voor iemand anders niet meer bruikbaar lijken, maar daarom zeker niet op de afvalberg thuishoren.
Het merendeel van deze spullen zijn herbruikbaar als product, andere kunnen als materiaal of als grondstof hergebruikt worden.


Integrale inzameling

De inzameling van elektrische en elektronische apparaten en de huis-aan-huis-inzameling van textiel gebeurt integraal. Dat wil zeggen dat we bij inzameling niet selecteren en dus alles meenemen. In het Hergebruikcentrum wordt dan alles uitgeladen, nagekeken en gesorteerd.

Niet-herbruikbare spullen worden afgevoerd naar gespecialiseerde recyclagebedrijven.


Revisie

De herbruikbare fractie wordt gebruiks- en verkoopsklaar gemaakt. Alle elektrische apparaten worden nagekeken. Ze worden hersteld en getest volgens geijkte procedures.

Deze producten verdienen dan ook het ‘revisie’- kwaliteitslabel, dat garant staat voor een volledig nazicht door gekwalificeerd personeel. De herstellingen worden voornamelijk uitgevoerd met onderdelen, afkomstig uit opgehaalde en ontmantelde goederen.


Voor ieders budget

We kiezen er voor om al deze kwalitatieve goederen aan te bieden in onze Kringwinkels en dit aan een fractie van de nieuwprijs.
Zo dragen wij ons steentje bij in het verlichten van de armoedeproblematiek en vergroten we de koopkracht van al onze klanten.