Reorganisatie als het gevolg van overheidsbesparingen.

Helaas ontsnapt ook onze organisatie niet aan de besparingsdrift van de overheid.

Vzw Hergebruikcentrum Limburg  zamelt al jaren elektrische apparaten in, herstelt en reviseert de herbruikbare fractie om deze opnieuw te koop te kunnen aanbieden in de meeste Limburgse Kringwinkels.  

We combineerden deze activiteit met een werkervaringsproject in de vorm van werkplekleren. Dat betekent concreet dat laaggeschoolde, langdurig werklozen bij ons een kans kregen. Ze kregen een echt arbeidscontract, een gedegen opleiding tot hersteller van huishoudelijke apparaten, heftruck- of vrachtwagenchauffeur, … en een jaar werkervaring. Uiteindelijk was het onze opdracht om deze mensen na een jaar te laten doorstromen naar het normaal economisch circuit.

Op deze manier droeg onze organisatie op een zinvolle manier bij aan de verwezenlijking van een aantal doelstellingen : Het verkleinen van de afvalberg, het begeleiden en tewerkstellen van kansengroepen en het bestrijden van kansarmoede.

Uiteindelijk wil het huidige beleid, kansengroepen liever rechtstreeks inzetten op de reguliere arbeidsmarkt, in eerste instantie met behoud van een statuut als werkzoekende.  Ze gaan er gemakshalve van uit :

  • dat een intense begeleiding en ondersteuning op de werkvloer niet meer nodig zal zijn
  • dat iedereen ongeacht hun persoonlijke situatie, achtergrond, verleden en of problematiek zonder begeleiding kan worden ingeschakeld in het economisch systeem
  • dat reguliere werkgevers zonder meer bereid zullen zijn om hierin ook de zwaksten een kansen geven
  •  …  .

Voor het hergebruikcentrum betekent dat vanaf 30 september 2015 een halvering van de middelen en het wegvallen van 22 paar handen om onze werkzaamheden uit te voeren. We waren door deze overheidsingrepen verplicht om grondig te herstructureren, bepaalde onderdelen van de werking te herbekijken en het werk te herverdelen. In deze beweging hebben we noodgedwongen ook een aantal vaste medewerkers, begeleiders, stafleden en directie moeten laten gaan. Dat betekent meer mensen zonder job, een verlaging van de service, en finaal ook een sterke daling van het aanbod van perfect herbruikbare apparaten in de Limburgse Kringwinkels.

We zijn jammer genoeg niet de enigen die getroffen worden door deze beslissingen.
Alle werkervaringspromotoren en leerwerkbedrijven in Limburg en Vlaanderen, actief op diverse terreinen zitten wat dit betreft in het zelfde schuitje.